Convivència a xarxes socials

Convivéncia a les xxss

Taller per reflexionar i prendre consciència d'aquells aspectes que ens dificulten una convivència sana a l'escola i la família, sigui dins les xarxes socials o en el món presencial

Saber-ne més

Sexualitat i afectivitat

Sexualitat i afectivitat

Taller per facilitar la construcció d'una sexualitat i afectivitat integral, plaent, saludable en igualtat i diversitat, com a part del desenvolupament personal, oferint eines que ajudin a gestionar la salut sexoafectiva.

Saber-ne més

Conficte i convivència

Conflicte i convivència

Taller on explorarem allò que ens succeeix en el conflicte. Enfocant la convivència sana, entesa com aquella on cadascú potser qui és i aprèn a fer cuidant el bé comú.

Saber-ne més

RapMovent 2018 - 2020

“RapMovent” (Projecte de Gènere i igualtat.)

Aquesta és una proposta creativa, artística i educativa que vol mirar cap a dins i cap a fora. A partir d’experiències lúdiques, facilitem que els infants puguin començar a pensar i repensar en la seva manera de veure i entendre el món, per tal de que els seus projectes de vida puguin traspassar barreres, més…

Saber-ne més

Transitant

Transitant

Projecte de teatre per acompanyar als adolescents en els processos de canvis físics, mocionals i relacionals.
Aquesta proposta té com a missió acompanyar als nens, nenes i joves en els processos de canvis naturals com és el canvi de cicle o etapa ..

Saber-ne més

Més enllà dels murs

Més enllà dels murs

Es proposa la creació d’un espectacle entre joves de diverses classes i escoles que expressin la seva realitat, posant el focus en el procés de creació com a element de treball soci educatiu.

Saber-ne més