ADOLESCENTS

A l'adolescència es donen intenses transformacions físiques que portaran al despertar sexual. És una etapa crucial respecte a la formació de la identitat.

Es dóna una presa de decisions importants per a la vida futura. El què va succeir en el passat del infant influirà a aquestes determinacions que, al mateix temps, afectaran a la seva vida adulta.

És el moment en què la identitat en formació arriba a una resolució, adquirint un to i una manera de ser específica en cada noi i noia.

Entrar a la vida adulta comporta exigències de definicions i posicionaments, apareixent una espècie de dol per la pèrdua del cos i la condició infantils. L'organització final de les etapes de la infància passa per mitjà d'una profunda revisió en que l'adolescent experimenta al mateix temps un impuls regressiu que mira cap enrere -el què vaig ser- i un impuls cap al futur que entreveu allò que puc arribar a ser.

Aquest procés de transformació i consolidació personal es veu tenyit de sentiments i emocions contradictòries, transitant per moments de temor i nostàlgia i altres d'alegria i eufòria.

Captura de pantalla (74)

QUÈ PORTA ALS ADOLESCENTS A TERÀPIA?

Els trets de caràcter formats durant la infància, sumats al temperament innat, es converteixen ara en una unitat: la identitat personal.

En aquest procés de resolució de la identitat, les antigues frustracions i els assumptes pendents de fases anteriors retornen amb vigor, en forma de queixes, tristesa, eufòria i rebel·lió. Ja existien però ara es mostren potenciades i en expansió.

Els temes dolorosos del passat són reviscuts i poden prendre un aire dramàtic, estimulats per la càrrega hormonal i per la demanda psicosocial d'aquesta edat.

En ocasions, davant de tantes coses a abordar al mateix temps, s'instal·la la confusió interna. Moltes vegades la demanda és major que els recursos de què disposa l'adolescent per resoldre tots aquests assumptes que es presenten en el seu interior.

Amb la psicoteràpia acompanyem a trobar i recuperar aquestes parts que li falten d'ell/ella mateix.

Captura de pantalla (75)

COM ÉS ANAR A TERÀPIA ?

Acompanyem des de la creació d'un vincle de confiança, acceptació i respecte.

A partir del diàleg i de propostes expressives, facilitarem que emergeixin a la llum les polaritats que existeixen dins d'ell/a, evidenciant aquest peu que té a la família i l'altre al món.

Ambdós espais presenten aspectes que angoixen i poden fer por. El treball personal s'enfoca en ajudar en la tasca de separar-se i trobar els seus propis límits, definir el jo per viure conscient i connectat amb l'essència de cadascú.

Aprendre a ser, aprendre a fer i aprendre a conviure de manera autònoma i segura.

Captura de pantalla (76)

I EL PAPER DELS PARES?

Els pares i mares formen part del procés terapèutic.

L'objectiu de les sessions amb els pares és generar un espai on poder parlar i abordar de les seves angoixes, pors, ambivalències, fantasies i qualsevol cosa que l'adolescent, amb la seva conducta, pugui estar removent en ells.

Les sessions amb pares i mares són una bona eina per ajudar a descodificar el que el fill o filla pot estar volent dir, no amb paraules si no amb fets.