TRANSITANT

Projecte de teatre per acompanyar als adolescents en els processos de canvis físics, mocionals i relacionals.
Aquesta proposta té com a missió acompanyar als nens, nenes i joves en els processos de canvis naturals com és el canvi de cicle o etapa (canvi de mestres, canvi de companys de classe, canvi d'estructura pedagògica...), però que per la situació d'impacte de la covid-19 no han pogut elaborar.

Acomiadar-se per reconnectar-se, transitar allò passat per situar-se en el present.

Acompanyarem en aquest trànsit des de la creativitat i l'art.

Transitant, proposa fer un viatge des del passat, al present i al futur, reconeixent la diversitat de cada un i una, aprenent a expressar-nos amb el cos, la veu i altres llenguatges com l'audiovisual.

El caminar serà interdisciplinari, proper i divertit. Al llarg del procés anirem sumant propostes audiovisuals per realitzar en el seu entorn proper, exercicis individuals d'expressió i relaxació, coreografies grupals, construcció d'escenes de teatre social i dinàmiques d'acompanyament emocional entre d'altres.

OBJECTIUS

  • Acompanyar de forma creativa i emocional, als nens i nenes en els canvis d’etapa escolar, evolutiva i els canvis socials.
  • Reflexionar de la realitat que ens envolta, les diferències, diversitat i punts comuns.
  • Fomentar la consciència corporal, la confiança, la creativitat i la concentració.
  • Aprendre recursos de l’expressió teatral i audiovisuals que els facilitin habilitats per gestionar els trànsits quotidians.
  • Crear un documental participatiu que reflecteixi els moments actuals i que es pugui compartir en mitjans de comunicació i xarxes socials.

ESTRUCTURA

  • Treball amb grups classe
  • Sessions de 60 minuts o 90 minuts.
  • Treball setmanal o puntual (cada 15 dies o un cop al mes).
  • Gravació a l’aula i al voltant de l’escola.
  • Pot ser 100% presencial o mixta.

METODOLOGIA

El projecte treballa al voltant de tres eixos metodològics:

Expressió.
Els llenguatges del teatre social, l'expressió corporal, la dansa i la música són l'eix metodològic del projecte per la seva gran eficàcia per generar noves habilitats psico socials.

Acompanyament emocional.
El procés agafa sentit si posem el focus en facilitar que els nens, nenes i joves puguin créixer en valors, seguretat, estratègies d'auto cures i convivència transformadora. Amb eines de la psicologia, la facilitació de grups i la teràpia humanista fomentarem l'expressió de les emocions i inquietuds, i de la seva canalització a través dels recursos creatius.als.

Audiovisuals i arts escèniques.
En aquesta proposta combinarem les arts escèniques amb la construcció audiovisual. Ho farem gravant en directe les sessions i dedicant alguns espais concrets per la gravació.