Mantenir una convivència sana és un repte per a totes les edats,grups i persones. A l’adolescència és un focus necessari a atendre i acompanyar ja de per si, però amb l’increment de l’ús de les xarxes socials esdevé encara més prioritari. Les xarxes socials permeten crear identitats en línia, comunicar-se amb altres i construir llaços socials. Aquestes xarxes poden proporcionar un suport que l’adolescent valora i en fa un ús d’entreteniment, expressió i comunicació. No obstant això, a vegades exposa a crítiques, propagació de rumors, a opinions poc realistes o esbiaixades sobre la vida d’altres persones i a la pressió de grup.


Les relacions socials a l’adolescència passen a ser un valor de vital importància, la participació i inclusió en el grup d’iguals serà un factor en la salut emocional, mental i relacional. Sovint es
donen situacions de malestar i tensió per la necessitat de ser acceptades i acceptats, de sentir-se acollides i integrades amb el grup d’iguals. Comencen a ser grans, però encara manquen eines per gestionar la relació amb les altres persones, i es complica quan és en grup i sumant-hi el canal de les xarxes socials, on apareixen nous reptes per a ells i elles i les persones que les
acompanyem.


Per mitjà de les diferents dinàmiques generarem preguntes i escoltarem opinions. Les respostes i el control sovint venen donats en l’àmbit familiar i escolar, per tant, el nostre objectiu és el de propiciar una reflexió sobre la mateixa vivència entorn la convivència en les xarxes socials i en la presencialitat.

EL TALLER

Taller vivencial i dinàmic, per reflexionar i prendre consciència d’aquells aspectes que ens dificulten una convivència sana a l’escola i la família, ja sigui dins les xarxes socials o en el món presencial.

DETALLS

Taller d’una hora i mitja. Es pot fer d’1 a 4 sessions segons el grau de profunditat en el què es vulgui treballar.

Enfocat a alumnes de 5è i 6è de PRIMÀRIA, ESO i BATXILLERAT.

OBJECTIUS

  • Fer una radiografia del grup en relació a l’ús del mòbil i les XXSS.
  • Prendre consciència del grau de dependència (si n’hi ha) de les XXSS.
  • Preguntar-se quina funcionalitat tenen les XXSS en la nostra vida actual.
  • Reflexionar entorn com els joves viuen la seva relació amb les XXSS.
  • Descobrir un ús més saludable de les XXSS alhora que propiciar un criteri propi entorn les XXSS.
  • Adquirir estratègies per obtenir més benestar emocional i relacional amb les persones que les envolten.

METODOLOGIA

El taller està estructurat en diferents dinàmiques que acompanyen l’alumnat a una reflexió cada cop més introspectiva. Està pensat perquè els nois i noies puguin reflexionar sobre l’experiència pròpia i ho farem de manera lúdica i dinàmica fugint de les reflexions alliçonadores. Ho farem apropant-nos als nois i noies des d’una escolta real i tenint molt present l’edat dels components del grup i la realitat social amb la qual interactuen.


Volem fomentar una major presa de consciència entre els joves entorn de la seva relació amb les XXSS: com se senten, com viuen aquesta connexió permanent a les XXSS, com estableixen les relacions, com es vinculen, els proporciona benestar?


Els tallers seran impartits per dues formadores especialitzades en l’acompanyament a joves i el treball en valors. Amb els grups ha d’estar present les adultes referents.

Som un equip de professionals que venim de l’àmbit de l’educació, la psicologia i les arts escèniques.
Sisme és una entitat dedicada a l’acompanyament familiar, individual, de grups i escoles.