EL TEATRE COMUNITARI

“la trobada creativa transformadora”


Es tracta d'un teatre de creació col·lectiva amb persones diverses i no professionals, que té per objectiu principal generar transformacions individuals i comunitàries.

Des dels projectes promovem els valors de la creativitat, la interculturalitat, la convivència, la creació col•lectiva, la integració, la participació, l'accessibilitat, la identificació amb el barri i la seva història i el treball en xarxa.

Cerquem el principi empoderador, transformador de les arts escèniques i la democratització de l'art, fent que la comunitat ocupi l'espai escènic com a creadora i artista, no solament l'espai d'espectadora. I per tal que la transformació individual i de model cultural sigui profunda, es treballa per la màxima qualitat escènica.

Des de Sisme impulsem, produïm, acompanyem i dirigim espectacles d'arts escèniques comunitàries en diversos contextos i col·lectius.

Les característiques diferencials del teatre comunitari:

 • Llaços entre diferents sectors laborals, com és l’educació, la producció teatral i l’acció comunitària.
 • Són obres de creació col·lectiva, i no utilitzen textos prèviament escrits abans de conèixer al grup.
 • L’espectacle parla de la realitat del grup i potencia una mirada crítica sobre aquesta, per fomentar transformacions en el grup i la seva comunitat.
 • En el procés es busca generar una sèrie de valors: cohesió de grup, empoderament, confiança, qüestionar prejudicis, aprenentatges múltiples, identitat, entre d’altres.
 • Es fomenta que el grup sigui obert, inclusiu i divers. Si són grups que es creen per al projecte es buscarà una diversitat que sigui representativa del territori. Mentrestant, si són grups ja existents, podem fomentar la interrelació amb altres membres de la comunitat.

Per a nosaltres un projecte de creació col·lectiva comunitària és:

 • L’acompanyament sensible i empàtic des de la cura i el respecte entre l’equip i amb la comunitat.
 • L’expressió artística de la realitat i dels conflictes per cercar finestres al canvi.
 • L’aprenentatge dels llenguatges artístics i la recerca de l’estètica escènica.
 • L’expertesa professional en els diferents àmbits cultural, social i educatiu.
 • La mirada oberta i inclusiva al territori i a la seva diversitat.
 • La interacció entre els col·lectius, entitats, administració i equipaments culturals.

Els models:

Dins del teatre comunitari, podem trobar, el model d’inspiració Argentina, on els protagonistes són les veïnes i els veïns vinculades al territori, on hi participen una diversitat representativa de l’entorn.

O el model més anglosaxó, on es posa el focus en els col·lectius que comparteixen una característica determinada, com per exemple laboral, social o cultural.

Xerrada sobre Teatre Comunitari amb Jazmín Garcia, directora de La Plata Argentina. Esther Planas i Joel Alvarez