ASSESSORAMENT I FORMACIÓ

Orientació en l'anàlisi de grups classe on s'hi desenvolupen dinàmiques complexes i acompanyament al canvi a partir d'eines sistèmiques, terapèutiques i de les arts escèniques.

Orientació i assessorament en l'acompanyament de casos, alumnes i les seves famílies. Cerca d'estratègies d'intervenció amb eines de la pedagogia sistèmica i la teràpia estratègica breu.

- Conducció de grup de supervisió de casos i equips.

- Acompanyament a equips directius en l'orientació i assessorament en temàtiques de gestió d'equip (claustre o cicles) a partir d'eines del coaching, la pedagogia sistèmica i les arts escèniques.