GRUPS D' ACOMPANYAMENT

Els grups d’acompanyament són espais de creixement i aprenentatge dissenyats per oferir suport emocional i proporcionar eines pràctiques.

Participar en grups d’acompanyament psicològic a través d’eines artístiques permet compartir experiències amb persones en situacions similars, creant un entorn de suport i empatia. Aquest enfocament enriqueix el procés amb diverses perspectives i fomenta el desenvolupament d’habilitats socials a través de l’expressió artística. A més, proporciona un sentiment de comunitat, redueix l’aïllament, augmenta la motivació i ajuda a trobar noves solucions i estratègies creatives per als problemes personals.

Són grups reduïts, acompanyats per professionals de la psicologia i les arts aplicades, i amb coordinació amb la resta de professionals de Sisme.

INFANTS

Grups d'acompanyament emocional i relacional: habilitats socials i gestió emocional.

Un espai per desenvolupar habilitats socials i gestionar emocions a través d’eines artístiques i psicològiques. Fomentem l’expressió, la creativitat i la recerca d’estratègies, ajudant als infants a afrontar els seus reptes quotidians en un entorn segur i empàtic.

  • De I4 a 1r EP. Dimarts de 17.00h a 18.00h. Sílvia
  • De 2n a 4rt . Dijous de 17.00h a 18.00h. Sílvia
  • De 5è i 6è Dilluns de 17.00h a 18.00h. Ferran

ADOLESCENTS

(cercles d'acompanyament)

Els adolescents experimenten una gran varietat de canvis i reptes a mesura que naveguen per la seva transició a l’edat adulta.

El grup és un espai d’acompanyament en els reptes de l’adolescència com són la construcció i seguretat personal, la sexualitat i l’afectivitat, la pressió de grup, els canvis corporals i la pressió estètica, les adiccions i excessos, les xarxes socials, etc.

  • Noies (1r i 2n ESO) Dimecres cada 15 dies de 18 a 19:00h . Maria Millan
  • Noies ( 3n i 4rt ESO) Dimecres cada 15 dies de 18 a 19:00h. Maria Millan
  • Nois (1r i 2n ESO) Dilluns cada 15 dies de 18 a 19:00h. Ferran
  • Nois ( 3r i 4rt ESO) Dilluns cada 15 dies de 18 a 19:00h. Ferran

ADULTS

Grups d'acompanyament psicològic i creatiu.

Espais segurs i enriquidors per a adults, adultes, mares i pares, per acompanyar situacions de pèrdua, de parella, de criança, gestió emocional i relacional i altres temes de la nostra realitat qüotidiana. Aquestes sessions les dinamitzen psicòlegues i facilitadores professionals en un entorn de confiança i respecte.  
Aquests espais es programaran a partir de gener del 2025.