WhatsApp Image 2021-08-20 at 14.58.40

ÀREA PROFESSIONALS

El procés d’opositar és llarg i difícil. Tot i la gran il•lusió i motivació que sentim per arribar a ser el que tan desitgem, la realitat es que ens trobem amb tot un seguit de reptes que requereixen un alt nivell de competència.

El nombre limitat de places i la complexitat de les proves porten a la recerca d’eines per afrontar-les amb èxit.

Al 2006 l’Esther Planas s’inicia en acompanyar a opositors/es en les proves de personalitat i perfil competencial.

Des de llavors ha acompanyat a bombers, caporals, sotsinspectors de bombers i cossos de seguretat. El seu llarg recorregut en aquests 15 anys de treball amb bombers i bomberes de Catalunya, l’ha portat a conèixer en profunditat aquest tipus de prova i a integrar-hi la vessant psicoterapèutica per tal d’acompanyar-los.

A la vegada ha anat comptant amb un equip de psicòlegs i bombers que s’han anat especialitzant en aquesta àrea.

TESTS

Ens endinsem a conèixer els tipus de tests que existeixen i que ens podem trobar en una prova d’aquest tipus. Entendre el seu funcionament, com ens avalua i quins són els paràmetres de validesa d’aquest tipus de proves.

A la vegada oferim pautes d’orientació per a la realització eficaç i eficient. Sempre respectant el com és cadascú, ja que fem un acompanyament molt personalitzat i respectant l’essència de cada opositor/a ja que creiem fermament que aquest serà el seu potencial en aquesta fase del procés.

ENTREVISTA

Abordem els aspectes clau com són l’estructura de la prova, el com avaluen, el setting del context, les primeres impressions, la relació amb els avaluadors/es, el llenguatge verbal i no verbal, la gestió de l’estrès i el temps, les preguntes per competències, les preguntes situacionals, la incomoditat a l’entrevista, la importància de l’aprofundir i com aconseguir-ho...

A part de tots aquests aspectes, també treballem a partir de dinàmiques grupals i individuals, l’autoconeixement i les habilitats comunicatives, factors essencials en aquesta fase de la oposició.

SIMULACRE-COACHING

Per tal de posar-nos en situació i veure com el nostre cos i ment reacciona a una situació d’entrevista cal provar-nos.

Aquestes sessions no són una simple entrevista si no que destaquen per l’acompanyament, orientació i feedback que es dona.

Són espais on la psicòloga fa de mirall d’allò que a vegades un no veu, i que permet prendre consciència per tal de seguir preparant la prova.

ASSESSMENT CENTER

Treball en grup de competències a partir de diferents dinàmiques i jocs. S’analitza els processos d’aquests tipus de proves i es comparteixen orientacions que poden facilitar-ne l’afrontament, aquells aspectes claus a tenir en compte al llarg de l’assessment.

Després de cada joc-dinàmica es retorna allò que ha passat a cadascú per prendre consciència de quin rol agafem en el grup i com això parla de la nostra personalitat i competències individuals.

COACHING

Sessions per abordar processos individuals concrets que estan afectant al desenvolupament de la oposició. A vegades ens sentim amb pors, inseguretats, angoixa, hem tingut experiències que ens han marcat, o estem desanimats, desmotivats, perquè portem anys de procés intentant entrar.

Per tots aquests motius i d’altres, les sessions de coaching ens poden ajudar a encarar i ordenar allò que ens està passant dins per poder seguir caminant cap a on desitgem.