Aquest taller vol apropar-se a la sexualitat des de l'afectivitat a través de recursos de l'expressió i el teatre. Educar la sexualitat és, sobretot, educar en l’expressió de les emocions i els efectes. La informació sobre la sexualitat és una condició necessària però no suficient.

(Disseny a demanada. Consultar per més informació)