KATHERINE ALVAREZ

Ha estat 8 anys treballant com a acompanyant terapèutica amb nens diagnosticats amb TEA, facilitant i promovent el desenvolupament integral tant a l'escola com al seu domicili, focalitzant en aspectes com la comunicació social, les emocions, els comportaments restrictius i repetitius.

També ha estat treballant en l'àmbit escolar com a psicòloga infantil d'un centre d'educació inicial i primària, atenent als diferents agents: alumnes, famílies i docents.

Paral·lelament, des del 2019 ha compaginat les diferents feines amb el treball com a psicoterapeuta atenent infants, adolescents, famílies i adults. La seva intervenció està focalitzada en les diferents problemàtiques psicològiques des d'una mirada individual i familiar. A treballat en diferents camps com ansietat, fòbies, depressió i autolesions, trastorns de la conducta alimentària, TEA, TDAH..., abordant tota mena de problemàtiques vinculades al desenvolupament de la vida humana.

La base de la seva formació prové del psicoanàlisis i acompanya des d'aquest enfocament, amb una mirada humanista. Amb l'acompanyament a infants i adolescents treballa també des d'una perspectiva sistèmica, entenent la família com un sistema amb identitat pròpia i un procés de desenvolupament evolutiu dinàmic intern (entre els mateixos membres de la família) i extern (de la família amb l'entorn). A la vegada s'ha format en estratègies artístiques i utilitza l'art i la creativitat com a recurs terapèutic, ja que possibilita l'expressió i la resolució de conflictes, emocionals i psicològics.