Joel Alvarez Banal

S’ha format en Interpretació i Direcció Teatral, Producció i Gestió Cultural i en Teatre Social i de les Oprimides.

Des de fa 15 anys acompanya processos de creació escènica en l’educació formal i no formal. Especialitzat en l’acompanyament a grups amb realitats diverses i la facilitació en la creació a partir de les necessitats i realitats dels grups.

Ha dirigit i acompanyat diversos espectacles comunitaris de carrer i teatre, facilitant processos de construcció col·lectiva i d'escriptura compartida. Ha dirigit la posada en escena i coordinat la gestió dels equips artístics.

És formador de formadores en teatre aplicat per a diverses universitats, fundacions i entitats en Teatre Social, Teatre Aplicat i Teatre Comunitari.

Combina la tasca artística i de facilitador amb la producció de projectes d’art comunitari, l’organització de jornades i la gestió d’organitzacions sense ànim de lucre.