Berta Gracia

Llicenciada en Psicologia per la UAB i Màster en Psicopedagogia a la UAB. Cursa formació en Pedagogia Sistèmica i Educació Waldorf amb la intenció de trobar la manera d’acompanyar l’aprenentatge i creixement d’infants i adolescents des d’una mirada respectuosa i conscient.
Va participar diversos anys en el projecte d’Educació Emocional de La Granja escola, on acompanyava a grups d’infants i joves en el reconeixement i gestió emocional, dins de la naturalesa. Decideix entrar a les aules per tal d’incorporar l’educació des d’eines expressives i artístiques com la música, l’art, el moviment i els contes. Al llarg del seu recorregut ha treballat a escoles i instituts com a vetlladora, reeducadora pedagògica, com a orientadora educativa i com a docent de l’aula SIEI. En la seva pràctica clínica privada s’especialitza i acompanya perfils amb dificultats d’aprenentatge, TDAH, dislèxia, discalcúlia i TEL.
Actualment, treballa d’educadora psicopedagògica acompanyant a infants i adolescents amb problemes d'aprenentatge (com en la lectoescriptura, comunicació o raonament matemàtic) o dificultats en la conducta (dificultats d'atenció o falta d'organització i planificació).
Dins l’aula, l’infant pot viure conflictes i tensions que afecten al seu aprenentatge i desenvolupament. La psicopedagogia procura oferir a l’alumne allò que necessita per aprendre d’una forma sana, curiosa i alegre. Per això, realitza una intervenció individualitzada que permet oferir estratègies d'aprenentatge i tècniques d'estudi perquè l’infant i l’adolescent pugui afrontar les seves tasques escolars i d'estudi amb major qualitat.