ACOMPANYAMENT PSICOPEDAGÒGIC

Un dels aspectes importants del desenvolupament dels infants i adolescents són els processos d’aprenentatge. Els éssers humans naixem amb un instint de curiositat molt despert, que ens porta a explorar el món, a sentir la necessitat de conèixer, a fer-nos preguntes, provar, tastar la vida. Aquestes experiències ens permetran desenvolupar el nostre potencial.

Però a vegades no és senzill i ens trobem traves al desplegar-nos. La diversitat de ritmes, de maneres d’aprendre, de formes en què s’acompanya des de fora, de l’estat intern de cadascú... són aspectes que influeixen i que a vegades poden aturar-nos, relacionar-nos de manera ansiosa, aversiva, desmotivada amb l’aprendre. Tot això està directament unit al com estem interiorment, si no hi ha benestar i plaer en l’aprendre no es donarà un aprenentatge significatiu.

I en aquest sentit, amb la mirada global cap a les persones, veiem necessari l’oferir acompanyament en aquest camí cap al desplegar-se. Ens centrem a identificar allò que pot estar aturant al infant/adolescent, a identificar el què li està resultant complex, quin paper hi juguen les seves funcions executives, així com el seu estat emocional, partim d’això per acompanyar en les diverses maneres d’aprendre.

Ens nodrim de les evidències científiques que ens aporta la neurociència sobre el funcionament del cervell. Amb l’interès per descobrir la intersecció entre biologia i pedagogia per tal de comprendre els aspectes del neurodesenvolupament del cervell que influeixen en l’aprenentatge. L’aplicació d’aquests coneixements en l’acompanyament ens permet dissenyar estratègies pedagògiques eficaces. Sempre utilitzant un apropament des del joc, la sensorialitat i la manipulació per tal de despertar el instint i la motivació.

Acompanyem al infant des d’una mirada GLOBAL (corporal, cognitiva, emocional i relacional) i SISTÈMICA, entenent que l’aprenentatge no va sol i deslligat si no que hi intervé tot l’ecosistema del nen/a, família i escola. Per aquest motiu es prioritza també l’acompanyament a la família per tal de donar pautes en com acompanyar al infant/adolescent, així com amb una estreta coordinació amb l’escola per generar sinèrgies que facilitin un treball integral.