Yaiza González

Psicòloga graduada i especialitzada en Anàlisi i Intervenció en Psicologia Social a la Universitat Autònoma de Barcelona. Va dedicar el seu treball de final de grau a explorar la perspectiva ecofeminista mitjançant una intervenció comunitària, generant un espai de cures i de consciència ecològica entre joves de 20 a 24 anys. Aquesta vivència la porta a descobrir el món de la fotografia com a dispositiu de transformació social, fent cursos de fotografia amb perspectiva interseccional, tallers de fotografia terapèutica i impartint el "Laboratori de Fotoexploració corporal" com a espai col·lectiu on agenciar-se de la mirada sobre el cos.

Aquesta mirada social la condueix a profunditzar en la interdependència entre el malestar individual i el malestar col·lectiu, per això realitza el Postgrau en Pedagogia Sistèmica a l'Institut Integratiu i incorpora una mirada sistèmica i amorosa les relacions i vincles. D'aquest procés emergeix el desig d'acompanyar processos terapèutics, especialitzant-se en l'ús de Playmobil i, posteriorment, es forma com a Constel·ladora Familiar (Institut integratiu). Paral·lelament, comença a dur a terme acompanyaments emocionals en consulta privada.

Té experiència acompanyant les necessitats de grups d'infants, adolescents, joves i famílies en processos de creixement i consciència emocional, gràcies al seu recorregut professional com a Educadora Emocional en projectes d'educació emocional.

Actualment formant-se en Terèpia Gestalt Aplicada a la infància i l'adolescència a l'Institut Integratiu.