LIA IBAÑEZ

Psicòloga, graduada en Psicologia per la UAB, amb menció en Psicologia Clínica de la Infància i l’Adolescència, ha treballat amb joves i infants en aules d’acollida de centres educatius, acompanyant-los emocionalment i elaborant plans educatius individualitzats.

Actriu, graduada a l’Institut del Teatre, viu l’art com una via transformadora i encara els seus projectes artístics per tal d’aconseguir l’expressió de l’individu en la seva essència, canalitzant les seves pors, atenent les seves ferides perquè en surti reforçat i guarit gràcies a l’expressió pròpia i la comunió amb el públic.

Cantautora, entén la veu i l’escriptura com un reflex anímic d’un mateix, i entén l’escolta de cançons com una oportunitat d’anàlisi intern. Què ens connecta amb la cançó? D’on sorgeix? La música és una eina per desfer bloquejos psíquics, si desvetllem, a través de l’anàlisi conscient, l’origen de l’emoció que ens aflora en escoltar-la i treballem a partir d’aquesta informació.

S’ha format amb Marta Montiel en veu parlada i ha fet cursos amb Javi Prieto d’Anatomia vocal funcional.

En l’acompanyament psicoterapèutic integra la seva vessant i recursos artístics com a eina fonamental, per accedir i endinsar-se en el món intern dels infants.