FORMACIONS PER A PERSONES QUE ACOMPANYEN A PERSONES

Estiu 2023

Eines i metodologies per acompanyar a persones i grups en contextos educatius, terapèutics i d’acció social.

Per a professionals que acompanyen a infants, adolescents i comunitats des de diferents àmbits: escolar, terapèutic, social, lúdic…

TEATRE PER A LA TRANSFORMACIÓ

La creació col·lectiva comunitària com eina per la facilitació de grups i el treball en valors. Entorns educatius i d’acció social.

Joel Alvarez Banal

Dijous 6 i 13 de juliol. De 17.30h a 20h

En aquest intensiu viurem els beneficis d’un procés de creació comunitària amb persones no professionals: expressió de les seves emocions i vivències, cohesió de grup, aprenentatges artístics, foment de la visió crítica, treball en valors i l’experiència de ser «artistes». Durant les cinc hores de formació anirem vivenciant les diferents fases que fan possible un projecte de teatre comunitari i coneixent les característiques que ens faciliten extreure tots els aprenentatges del procés creatiu.

Objectius

 • Conèixer de forma pràctica i reflexiva el procés de creació col·lectiva comunitària i els seus beneficis en valors, aprenentatges, transformacions individuals i grupals.
 • Vivenciar exercicis i dinàmiques que ens permetin fer un projecte de teatre comunitari.
 • Generar un espai de confiança i desinhibició, que desbloquegi la creativitat i fomenti la reflexió participativa.

Metodologia

Per aquesta formació apostem pel teatre de creació col·lectiva comunitària, amb elements del teatre de l’oprimit, teatre de creació i l’expressió dramàtica. Això ens permetrà construir, crear i presentar una peça de teatre que parli de la realitat de la comunitat, i amb grups sense experiència teatral.

Explorarem dinàmiques i exercicis de desinhibició, creativitat, confiança, escolta grupal, expressió corporal i desmecanització entre d’altres. Al mateix temps utilitzarem les eines del teatre imatge, teatre de moviment i improvisació teatral, per fer les fases d’exploració i el busseig. Introduirem elements de la construcció dramàtica i eines per acompanyar els grups en els assajos, la mostra i l’avaluació/projecció.

EL CONFLICTE EN LA CONVIVÈNCIA

Eines de l’expressió dramàtica per acompanyar el conflicte des de l’escola i l’espai terapèutic.

Esther Planas Hortal i Joel Alvarez Banal

Dimecres 5 i 12 de juliol. De 17.30h a 20h 

Intensiu per adquirir eines per acompanyar i gestionar situacions de conflictes mitjançant el teatre social, dinàmiques de grup, el rolplaying i la facilitació de grups. Enfocarem la convivència i el conflicte com a forma natural d’expressió en les relacions, ens endinsarem en el concepte i l’acompanyament en la relació entre iguals, i entre l’adult i l’infant.

 

Des de la pràctica anirem debatent i aportant contingut al voltant dels següents conceptes:

El conflicte i la convivència.

El mapa de relacions i el seu efecte en el conflicte (diagnosi de grup: marge, centre i rols).

La mirada i la relació que té l’adult amb el conflicte, i la seva influència en l’acció educativa.

Com acompanyar el conflicte, aspectes claus.

Situacions de complexitat entorn el conflicte: l’agressió, l’assetjament i la pressió de grup.

 

Objectius

 

Reflexionar entorn els conceptes i conductes que envolten les situacions de conflicte, la convivència i els límits.

Aprendre recursos de l’expressió dramàtica, la facilitació de grups i la psicologia per acompanyar millor els conflictes.

Potenciar una mirada creativa i propositiva de la convivència entre iguals.

 

Metodologia

 

En aquesta formació aplicarem eines del teatre per a la resolució de conflictes, que ens permetin fer diagnosis dels grups, exploració de les vivències, cohesió d’equip i recerca de possibles solucions als conflictes. L’origen d’aquests recursos són el Teatre de l’Oprimit, l’expressió dramàtica, el rolplaying i el teatre terapèutic.

 

En paral·lel farem servir eines de la facilitació de grups, d’acompanyament emocional i de la psicologia evolutiva.

 

Aquesta metodologia sorgeix de la praxi de més de 15 anys acompanyant a famílies i grups de primària i l’ESO.

COSSOS QUE EXPRESSEN I COMUNIQUEN

La psicomotricitat com a mitjà d’expressió i comunicació en l’àmbit terapèutic i educatiu.

Monica Boetti 

Dilluns 3 i 10 de juliol. De 17.30h a 20h

Intensiu introductori sobre la intervenció Psicomotriu, tant educativa com terapèutica i les diferències fonamentals entre ambdues. 

En les bases d’aquesta disciplina trobem conceptes psicològics profunds i un sistema de creences i actituds relacionals que poden traslladar-se més enllà de la sala de psicomotricitat, a l’acompanyament general de la infància.

Dirigit tant a mestres/us, educadors, com a psicòlogues/psicòlegs que vulguin conèixer els conceptes més importants sobre aquesta pràctica, intercanviant experiències, coneixements, dubtes i interessos. 

Objectiu 

 1. Introduir els conceptes fonamentals de la Psicomotricitat en l’entorn educatiu i en l’àmbit terapèutic. 
 2. Conèixer les bases de la disciplina, les diferències entre tots dos entorns, reconèixer quan i per a qui està indicada i com li pot beneficiar. 
 3. Aprendre algunes estratègies i metodologies de la Psicomotricitat que puguin incorporar-se en el dia a dia de la pràctica educativa i terapèutica. 
 4. Vivenciar a través de la pràctica personal l’experiència del treball corporal en el marc de la intervenció. 

Metodologia. 

Dividida en dos moments, repassem conceptes teòrics fonamentals per a entendre la intervenció i les premisses que sustenten la disciplina, i vivenciar des de la pròpia experiència, la pràctica i el joc corporal.

SEXUALITATS I AFECTIVITATS

L’acompanyament a les infàncies i les adolescències en l’espai educatiu i en el terapèutic.

Anna Jeremias

Dissabte 15 de juliol. De 9.30h a 14.30h

En aquesta formació explorarem el paradigma afirmatiu de les sexualitats com una oportunitat educativa i terapèutica. Posarem especial mirada al binomi sexualitats i diversitats, fent esclatar el model hegemònic normatiu que moltes vegades encara reproduïm en les nostres pràctiques educatives i terapèutiques. Coneixerem les diferents etapes del desenvolupament de la sexualitat i en quins pretextos podem acompanyar en les nostres pràctiques.

 

Objectius

 1. Introduir els paradigmes des d’on acompanyar les sexualitats i afectivitats en el marc de l’educació sexual integral en l’aula i a consulta.
 2. Conèixer les diferents etapes del desenvolupament de les sexualitats a la infància i a l’adolescència. Sexualitat infantil vs sexualitat adulta.
 3. Obrir espai dialògic i vivencial entorn les pedagogies del cos dins l’aula i en l’espai terapèutic.
 4. Aportar i explorar materials, recursos i pretextes per acompanyar les sexualitats en els diferents espais des de la creativitat i les pedagogies sensibles.

 

Metodologia

Treballem des del cercle de diàleg on a través de la revisió crítica més enllà de la mirada adultocèntrica, conceptualitzem plegades la sexualitat infantil i adolescent.

Vivenciem des del cos i l’expressió creativa possibles dinàmiques pels espais educatius i terapèutics.

Disposarem d’un ampli repertori de materials i recursos per explorar plegadesCost: 80€ 

Descompte 50%: per a membres de l’Associació Sisme, Escola Fluvià i Xarxa Artibarri

Descompte 25%: si es fa més d’una formació (aplicable a cada una, no acumulable amb el 50%)

Places limitades segons ordre de confirmació.
Més informació a sismecreatiu@gmail.com o al 653532994